banner268
24 Eylül 2018 Pazartesi

Kahramanmaraş’ta İlk

ULUSLAR ARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu devam ediyor.

27 Nisan 2018 Cuma 18:21
 ULUSLAR ARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU DEVAM EDİYOR
Foto galeriye git

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen sempozyum öğleden sonra da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 6 ayrı salonda devam etti.

KSÜ İlahiyat Fakültesi  1 nolu Salonda  1.oturum(14.00 – 15.30) Prof. Dr. Abdullah Soysal oturum başkanlığında; Entelektüel Liderliği ile Model İnsan: Aliya İzzetbegoviç, Dr. Öğr. Üyesi. Esra Atmaca; İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları İçin Model İnsan: Fuat Sezgin, Dr. Öğr. Üyesi. Abdulhalim Oflaz;

Mehmet Akif Ersoy'un İslam Gençliğine Model Olarak Sunduğu Nesl-İ Âsım'ın Karakteristik Özellikleri,

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Genç; Ahlâk-Hukuk Bütünlüğü ile Sahabede Model İnsanlık; Öğr. Gör. Begül Özkoca ve Öğr. Gör. Nazik Ağyar Leblebici; ; Türk-İslâm Sanatında Model İnsan Akademisyen Hattat Âdem Sakal konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 2 Nolu Salonda  1.Oturum(14.00 – 15.30) Prof. Dr. A. Faruk Sinanoğlu  (Başkan); Model İnsan Olma Açısından Hz. Muhammed, Doç. Dr. Kadir Demirci; Model Almanın Hayrı ile Taklit Etmenin Şerri Arasında Hz. Peygamber, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Köse; Bir Model Olarak Selef ve Değişimin İnkârı, Dr. Öğr. Üyesi Necati Demir; İnsanın Kendine Yabancılaşması ve Model İnsan, Öğr. Gör. Mehmet Günaydın; Günümüz “Müslüman” Kimliğinin Açmazı: Atalar Dinine Tapmanın Bedeli konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 3 nolu salonda 1.oturum(14.00 – 15.30) Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık (Başkan);

İslam Düşüncesi “Bir Yaşam Modeli” Sunabilir mi?, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Betül Köse; Bir Aile Reisi Modeli Olarak Hz. Peygamber, Arş. Gör. Şükran Adıgüzel; Savaş Ahlakı Modeli Olarak Hz. Peygamber, Arş. Gör. Emine Peköz; Model Kadın Olarak Resulullah'ın Eşleri (İsraftan Kaçınma, Kanaat ve Sadaka Özelinde), Hatice Akpınar;  İslâm Öncesi Dönemi Kadın Şâiri Hânsâ konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 4 Nolu Salonda 1.oturum(14.00 – 15.30) Prof. Dr. Mustafa Baktır(Başkan); Kur'an'da 'Model Şahsiyet' Olarak Tanıtılan Hz. İbrahim (as)'ın Vasıfları, Doç. Dr. Osman Kara; Kur'an'da Bir Baba Modeli: Hz. Lokman, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tok; İnananlar İçin Model Bir Davetçi: Hz. Nuh, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya; Kur’ân-I Kerim’de Bir Gençlik Modeli Olarak Hz. Yahya konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 5 Nolu salonda 1.oturum(14.00 – 15.00) Doç. Dr. Hammet Arslan(Başkan);

Yesevi Hikmetlerinde Model İnsanın Temel Niteliği: Nefsanî Arzularla Savaş, Dr. Öğr. Üyesi Sadi Gedik; Divan Şairlerinin Gözünde Dini Tipler, Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Alıcı; Halîlî -i Mar’aşî Dîvânı’nda Model İnsan Olarak Derviş Tipi, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Oğuz ve Dr. Öğr. Üyesi Serkut Mustafa Dabbagh; İmam Şafi Divanında İdeal İnsanın Özellikleri , Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yenikale; Divan Şairlerinin Gözünde Dini Tipler, Arş. Gör. Gülcan Alıcı; Halîlî -i Mar’aşî Dîvânı’nda Model İnsan Olarak Derviş Tipi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 6 Nolu Salonda 1.oturum(14.00 – 15.30) Doç. Dr. Saffet Kartopu(Başkan);

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin “İslam’da Model İnsan” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları,  Arş. Gör. İrfan Kara, Arş. Gör. Sezai Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Öztaş, Arş. Gör. Abdullah Şahin; İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Rol Modellik Hakkındaki Görüşleri konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 1 nolu Salon 2.oturum(15.30 – 17.00) Doç. Dr. Hamza Karaoğlan’ın oturum başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tanrıverdi; Meşşâî Felsefe Geleneğinde Nefis Nazariyesi Bağlamında Model İnsan, Dr. Öğr. Üyesi Sait Kar; Meşşâî Felsefe Geleneğinde Nefis Nazariyesi Bağlamında Model Insan, Dr. Öğr. Üyesi Erol Çetin; Nurettin Topçu’da Model İnsanın Temel Özellikleri, Dr. Öğr. Üyesi Cenan Kuvancı; Ahlâkî Bir Arketip: Sadâkat Ehli konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 2 Nolu salon 2.OTURUM(15.30 – 17.00) Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin (Başkan) Hayvan Hakları Bağlamında Model İnsan Olarak Hz. Peygamber, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Sabuncu;  Askerî Kişilik Modeli Olarak Hz. Peygamber (S.A.S.), Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Alkış; İslâm Ticari Muamelelerde Model İnsan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yusuf Yagır;  Model İnsan Olma Yönüyle Bazı Meşhur Müfessirler, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Şahinalp; Akâidin Modellediği Sorumluluğunu Yüklenen Özgür Kişilik

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 3 nolu Salon 2.oturum(15.30 – 17.00) Prof. Dr. İbrahim Kutluay(Başkan);

İsnâaşeriyye İmâmiyyesi’ne Göre Çoğu Sahâbî Niçin Model İnsan Olamaz? (Şiî Kaynaklardaki İlgili Rivayetlerin Tarih Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi), Doç. Dr. Recep Tuzcu; İslam Medeniyeti İnşasında Model İnsan ve Sünnet, Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu; Hadislerde “Mümin/Müslüman İnsan” İfadesiyle Tanımlanan Model İnsan, Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Köycü; Sahâbenin Model Davranışlarının (İ’tidâl) Oluşumunda Hz. Peygamberin (s.a.s.) Rolü konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 4 nolu Salon 2.oturum (15.30 – 17.00)Doç. Dr. Recep Ardoğan oturum başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud Nafesa; Yunan Felsefesi ve İslam Fikrine Göre İdeal Devlet,

Dr. Öğr. Üyesi Mohyee Aldeen Huboosh; The Behavioural Principles for the Perfect Human in the Prophetic Guidance, Öğr. Gör. Ahmet Derviş; Müezzin İslam Edebi Metinlerinde Model İnsan -Edebiyatci Er-Rafîî Örneği, Öğr. Gör. Muhammed Saeed Almajd; Hüccetül İslam İmam Gazali'ye Göre Model İlim Adamı ve Davetçi, Arş. Gör. Metin Tekin; Hüccetül İslam İmam Gazali'ye Göre Model İlim Adamı ve Davetçi konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 5 Nolu salon 2.oturum(15.30 – 17.00) Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tiyek (Başkan); Kur’an’ın Gönderiliş Amacının Bireysel Boyuttaki İzdüşümü: Model İnsan, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aşlamacı; İslam’ın Eğitim Anlayışında Yetiştirilmek İstenen İnsan Profili Üzerine Bir Değerlendirme, Öğr. Gör. Yusuf Kenan Atılgan; Kur'an'da Anlatılan Kötü Kişilikler Üzerinden Model İnsan Profili, Dr. Öğr. Üyesi Abdülcevad Hardan; Adalet ve İhsan Değerlerinin Işığında Örnek İnsanların Birlikte Yaşaması konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 6 nolu Salon 2.Oturum(15.30 – 17.00) Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER (Başkan); Necati Bey Divanında İnsan, Prof. Dr. Selami Şimşek; İbn Arabî Nazarında Bir Model İnsan Zunnûn-ı Mısrî, Doç. Dr. Mahmut Öztürk; Safahat’ta İdeal Bir Yönetici Modeli Olarak Hz. Ömer, Arş. Gör. Furkan Ustakurt; İbn Arabî Nazarında Bir Model İnsan Zunnûn-ı Mısrî, Arş. Gör. Ahmet Vural; İbn Arabî Nazarında Bir Model İnsan Zunnûn-I Mısrî konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 1 Nolu salon 3.oturum(17.00 – 18.30) Prof. Dr. Mehmet Münir Atalar (Başkan); İnsan-ı Kâmil (Ahmed Er-Rıfâi, Yûnus, H.Bayram-ı Velî ve Kahramanmaraşlı Şâiremize Göre),

Doç. Dr. İzzet Sargın; İnsan-i Kâmil Olmak “Hayatın Hakkını Vermek”, Dr. Öğr. Üyesi Esma Sayın;

İnsan-ı Kâmil Olma Sürecinde Rabıtanın Tasavvufî Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Baz; İnsanın Rol Model İhtiyacı ve Tasvvufta Mürşidi Kâmilin Fonksiyonu, Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin;Kamil İnsanın Yanlışlar Karşısında Öfkelenmesi; Hz. Musa (a.s.) Örneği, Şair-Halk Ozanı Nurgül Kaynar; Yüce İnsan-ı Kâmil (Ahmed Er-Rıfâi, Yûnus, H.Bayram-ı Velî ve Kahramanmaraşlı Şâiremize Göre) konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 2 Nolu salon 3.oturum(17.00 – 18.30) Prof. Dr. Nuri Kahveci (Başkan); Fıkıhtaki Yasaklayıcı Normların İnsanın Manevi Gelişim Sürecine Katkıları, Dr. Öğr. Üyesi Alimcan Buğda; Model İnsan Oluşumunda İslam Hukuk Usulü (Usulü Fıkıh) İlminin Rolü, Öğr. Gör. Ahmet Karatut; Model İnsan ve İnsan Hakları Alanındaki Tezahürü Diğer, Ali Zülfikar Yiğit; Fıkıhtaki Nafile ve Tenzihen Mekruh Olgusunun Model İnsan Oluşumuna Katkısı konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 3 nolu Salon 3.oturum(17.00 – 18.30) Doç. Dr. Faruk Çiftçi (Başkan); Model Bir Gramerci Olarak Abdullah B. İshak El-Hadramî ve Nahiv İlmine Dair Görüşleri, Prof. Dr. M. Akif Özdoğan; Kurân'ın İ'cazında Nazım ve Sarfe Teori Modelleri, Doç. Dr. Yakup Poyraz; Klasik Edebiyat Metinlerinde Model İnsan ve Medeniyet İnşası, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fetih Yanardağ;Klasik Edebiyat Metinlerinde Model İnsan ve Medeniyet İnşası, Öğr. Gör. İbrahim Aydın; Model Bir Gramerci Olarak Abdullah B. İshak El-Hadramî ve Nahiv İlmine Dair Görüşleri, Öğr. Gör. Şehmus Ünverdi; Model Bir Gramerci Olarak Abdullah B. İshak El-Hadramî ve Nahiv İlmine Dair Görüşleri, Arş. Gör. Harun Özel; Zemahşeri'nin Makamat İsimli Eserinde Model İnsan, Arş. Gör. Murat Yiğit; Zemahşeri'nin Makamat İsimli Eserinde Model İnsan,  DİB Davut Polat; Hz. Peygamberin Dil ve Belâgat Açısından Model Oluşu konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 4 nolu salon 3.oturum(17.00 – 18.30) Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çoban (Başkan); Model Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahîlik, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Turan; Kişilik Gelişiminde Model İnsan ve Üstlendiği Roller, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahri Gündoğdu; Kişilik Gelişiminde Model İnsan ve Üstlendiği Roller, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Çelik; Nâbî’nin Hayrî’sinden Mehmet Âkif’in Âsım’ına: İdeal Oğul, İdeal Nesil, DİB Celal Sürgeç; Hz. Peygamberin Eğitim Metodu konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 5 Nolu Salon 3.Oturum(17.00 – 18.30) Doç. Dr. Rasim Akpınar (Başkan); Siyasetnamelerde İdeal Devlet Adamı Modeli: Nitel Araştırma Yöntemi Olarak İçerik Analizi Örneği,

Dr. Öğr. Üyesi Halit Çil; İslam Siyaset Anlayışının Tecrübi Modeli Olarak Hz. Ömer, Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayraktutan; Model İnsan Olarak Hz. Ömer, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Akyürek; Hz. Ömer’in Şahsında Hz. Peygamber’in Örnekliği, Dr. Recep Şükrü Güngör; Hazreti Ali Cenkleri’nde Model İnsan Olarak Hazreti Ali konularında bildirilerini sundular.

KSÜ İlahiyat Fakültesi / 6 Nolu Salon 3.Oturum(17.00 – 18.30) Prof. Dr. Ahmet Ak (Başkan); Her Yönüyle Model İnsan: Hz. Muhammed (s.a.v.), Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Aydın; Model İnsan Oluşumunda Çevre Bilinci ve Çevre Koruma Açısından İslam, Dr. Öğr. Üyesi Aziz Belli; Model İnsan Oluşumunda Çevre Bilinci ve Çevre Koruma Açısından İslam,Dr. Öğr. Üyesi Osman Ağır; Model İnsan Oluşumunda Çevre Bilinci ve Çevre Koruma Açısından İslam, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Akbaş; Model İnsan Oluşturmada Mesaj Odaklı Tefsirin Rolü: Besâiru’l-Kur’ân Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin Ayiş; Anadolu'nun İslamlaşmasında Ahi Evren ve Ahiliğin Rol Modelliği konularında bildirilerini sundular.

kahramanmarashaberi.com

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  SAYFALAR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV